Grinin Cazibesi Gizemi

Grinin gizemini duruşunu ve anlamını anladım da tadı damağımdan gitmiyor…

Siyah ve beyaz olarak gördüğüm şu hayatta aslında daha cazip bir renk olduğunu anladım, anlayabildim. O da “gri”nin taa kendisi… Mutlak “doğru ve yanlış ” diye bir şey yoktur, asla olmadı, olamazdı.  Hayat, duygular ve hisler müphemler üzerine.  Mühim olan senin bu müphemlik karşısında duruşun, oyunu iyi oynayabilmen.  Hayata karşı duruşun ..

Kesin kesin baktığımız şeye aslında bakış açımızı değiştirdiğimizde, düşündüğümüz şeyin ve bize yansıttığı algının aslında daha da başka, çok daha başka olabildiğini gördüm.  O yüzden değişim şart. Yıkımların çoğu değişim için şart.  Bu yıkımdan kasıt kayıplar değil elbette.  Sadece hiç bir şeyin garantisinin olmadığını bilmek bile içinde bulunduğunuz düşünce akımını az da olsa yaralıyor ve her neye sahipseniz ve hangi ruh duygu hali içindeyseniz değiştirebilmeyi sorguluyorsunuz … Sorgulayabildiğin ölçüde de yeniliklere açık olabiliyor, evrim geçirebiliyorsunuz.  Bence deneyin, iyi geliyor insan doğasına …  Körelmeye karşı durmak gerekiyor.  Sabit fikir, ısrar ve tutturukçuluğu bırakıp yeniliklere açmamız gerekiyor kendimizi ki, düşünce ve arzularımız da hür olabilsin… Haklılıktan ziyade mutlu olabilmeyi istiyor beyin kalp ve vücudumuzun her bir hücresi.. benliğimiz..benliğim.. hislerim .. sevgim ve nefretim..

gri-mri

Bir okurum bana “içtihat” sistemini sormuş.  Daha doğrusu Anglo Sakson Hukukuna dayanan ülkelerde (Common Law) ülkelerinde bilebileceğiniz üzere, içtihatlar ana yasal kaynaklar arasında olduğu halde ülkemizde, bu sadece tali nitelikte çünkü yasal mevzuatlarımız ön planda yer alıyor.

  • Bilmeyenler için, yargısal içtihatlar,  yerel veya yüksek mahkemelerin vermiş oldukları aynı yöndeki kararlar bütünüdür. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kara Avrupası hukuk sisteminde kural olarak içtihadı birleştirme kararları dışındaki mahkeme kararları bağlayıcı nitelikte değildir. Bir mahkeme belli bir konuda daha önce verdiği bir kararı, tekrar aynı konuda dava açılırsa tekrarlamak zorunda değildir. Yine bir mahkeme önündeki dava konusuna, benzer konularda verilmiş üst mahkemelerin kararlarını kural olarak örnek almak zorunda da değildir. İşte bu nedenle, Kara Avrupası sisteminde ve Türkiye’de mahkeme kararları hukukun asli kaynağı değildir. Yalnız ulusal yargı yerlerinin değil uluslararası yargı yerlerinin içtihatları da hukukun yardımcı kaynaklarındandır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yargısal organı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarından yalnız yargı organı değil, yasama organı da yararlanmalıdır. Böylece Türk Hukuku ile sözleşme hukuku arasında uyum sağlanır. Bu nedenle, bir kanun maddesinin uygulamada nasıl anlaşıldığını, nasıl yorumlandığını, yani ihtilafın çözümü konusunda kanun hükümlerinden ne şekilde yararlanıldığını belirleme açısından, her mahkeme daha önce verilmiş bulunan mahkemelerin kararlarını incelemekten geri kalmamalıdır. Özellikle, yüksek dereceli mahkemelerin kararları, ilk derecedeki mahkemeler için örnek teşkil eder ve böylece içtihat hukuku oluşur.

Saygılarımla,

Avukat / Arabulucu Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

gizem.tan@dgtanhukuk.com

twitter@avukatgizemtan

http://dgtanhukuk.com/blog