Foreks ve Kaldıraçlı İşlemlerde Mağduriyet

Sevgili okuyucularım,

Enflasyon ve  dövizin (özellikle de doların) durumu malumunuz.

 

Peki ya enflasyonun bu dengesizliği süresince foreksten mağdur olanlar haklarını ne şekilde aramalılar?

Foreks oynayan kişinin maddi zarara uğramasında aracı kuruluşun  Sermaye Piyasası Kanununa aykırı bir girişimi ve faaliyeti olduysa ve müşterisini  yanlış yönlendirdiyse bu eylemi hem Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eder ve Savcılığın devreye girmesi gerekir;  hem de tazminat davası açma hakkını mağdur kişiye verir. Bunun da öncesinde özellikle de aracı kuruluşun,  Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında pörtföy yöneticiliği ve Sermaye Piyasası işlemi yapmaya yetkisinin/ izninin olup olmadığının ve yine Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hukuka aykırı davranıp davranmadığının tespiti ve araştırılması gerekiyor. Kanun kapsamında pörtföy yöneticiliği yapabilmesi için bir aracı kuruluşun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş bir yetki belgesi bulunmalıdır .Denetlenen kuruluşlarla sorun yaşamanız durumunda hukuksal olarak haklarınızı aramanız mümkün olur. Fakat lisans belgesine sahip olmayan firmalar için aynı haklar söz konusu değildir.  Şu an için foreks oynayanalara önerilerim kısaca şunlar olabilir:

1-Lisans belgesine sahip olmayan aracı kuruluşlardan işlem yapmayın !

2-Demo hesap avantajını kullanın !

3-Gerçeğe yakın beklentileriniz olsun, fazla uçmayın 🙂

4-Yüksek riskli işlere girmeyin ve büyük riskler almaktan kaçının !

5-Yüksek kaldıraç kullanmak ve milyoner olmak zorunda değilsiniz …Orta kararda gidin …

Bu konularla sorun yaşayanlar ve hukuki desteğe ihtiyaç duyanlar bana yazabilirler veya ofisimden randevu alabilirler.

 

Saygılarımla,

Kurucu Avukat/ Arabulucu Gizem Tan

D&G Tan Hukuk

 (212) 284 90 09

T  (212) 284 90 06

G (530) 233 39 39

F   (212) 284 90 12

E gizem.tan@dgtanlaw.com

A Levent Loft Residence No.201 Kat.9 Daire.135

  1. Levent-İstanbul

www.dgtanhukuk.com

İntifa Hakkı Geri Alınabilir mi?

Merhaba sevgili okurlarım,

Yeni bir danışmanlık hizmeti verdiğim müvekkilimin geçen haftaki sorusu; “Tapuda şerh ettirerek bir akrabası lehine vermiş olduğu intifa hakkını geri alıp, alamayacağı” idi….

Bilgilerimizi tazelemek adına, neydi intifa hakkı?
İntifa hakkı, mal sahibinin bir öğeyi kullanma, yararlanma, kullanma hakkını başka bir kişiye devretmesi suretiyle kurulan bir haktır. İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kuruluyor.

İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkmasıyla sona erer. Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.

İntifa hakkı sahibi, malike karşı terkin borcu altında ise ve terkinden kaçınırsa, malik, terkini talep eden dava açabilir. Mahkeme kararı ile intifa hakkı, sicil dışı yani terkinden önce sona ermiş olur.

İntifa hakkı sahibi; hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma gibi yetkilere sahiptir. Hak sahibinin sorumluluğu ise iki ana hususta toplanmıştır. Bunlardan birincisi; intifa hakkı sahibinin, bu yetkilerini kullanırken iyi bir yönetici gibi özen gösterme zorunluluğudur. İkincisi ise; intifa hakkı sona erince hak sahibinin, hakkın konusu olan malı malikine geri vermekle yükümlü olması meselesidir.

Yani sorumuzun cevabı, evet intifa hakkı geri alınabiliyor…..

Konuyla ilgili sorularınızı bekliyorum …..

Sevgilerimle
Avukat Gizem Tan
www.dgtanhukuk.com