Dolandırıcılar Hukuk Ofislerine de Bulaştı En Sonunda !!!

Sevgili Okuyucularım Sormayın Başımıza Gelenleri…

Bir dolandırıcı şebekesi, Tan Hukuk başlığı altında neredeyse tüm Türkiye’ye “Borcunuzu ödeyin, ödemezseniz polisle evinize hacze geliyoruz” diye bir mesaj göndermiş.  Mesajı alanlar da internette Tan Hukuk diye aratıyorlar ya da 118’i arıyorlar ve böylece  benim ofis de dahil diğer başka isminde “Tan” geçen hukuk bürolarına ulaşıyorlar. Bu asılsız mesajlara inanıp bizleri arayanlar da beni ve ofisimi çok bezdirdiler de zaten diğer ofisler ne yapıyor Allah bilir!

Savcılığa gittim gitmesine, şikayet için ifade verdim vermesine de telefonlar kesilmiyor.  Bir telefon sussa diğeri susmuyor.  Bu asılsız mesajlara inanarak ofisi arayanların günahı yok diyen varsa, bence var!! İnsanlar uyanık olsa zaten gelen mesajın dolandırıcılık amaçlı olduğunu anlar ve güler geçer. Bir de ısrarla arayıp, mesajın nereden geldiğini öğrenmeye çalışan vatandaşlar var.  Vallahi bunaldım, bunaldık telefonlardan ofis olarak !!!

LÜTFEN BU YAZIMI OKUYANLAR DA, DOLANDIRICILIK MESAJLARINA İNANMASINLAR VE ASILSIZ OLDUĞUNU BİLSİNLER. BİR HUKUK OFİSLERİ KALMIŞTI BULAŞMADIKLARI ..

cil_1

Zira söylenmekte de haklıyım, çünkü aşağıdaki linkten ofisimin web sitesini ziyaret ederseniz; göreceksiniz ki, kocaman ilan var “Bu dolandırıcılık mesajının bizim ofisle ilgisi yoktur” diye.  O zaman hala aramaktaki ısrar nedir, anlayana aşkolsun…

Ofiste çalan telefonlar tansiyonumu çıkarttı size yemin ederim….

En tuhafı da kimi insan ciddi ciddi inanıp soruyor bize, “şu kişiye borcumuz var, nereye ödeyelim avukat hanım yeter ki hacze gelmeyin …” diye…. Aman Allah’ım ..

Benim gibi bu konulardan müzdarip olanlar mutlaka savcı ve polise gitmeyi eksik etmesin…. Ancak gelin görün ki, o kadar çok faili meçhul olan dolandırıcılık dosyası var ki.  Failin tespiti çok zor olmakla beraber, dolandırıcıların zarar verdikleri mağdurların haklarını tazmini bir o kadar daha da zor.  Ancak birinin de bu suçlarla uğraşması gerekiyor ki, failler dolandırıcılık suçunu işlemekten ve işlemeye kalkışmaktan kaçınsınlar… Hadi bakalım iş yine biz hukukçulara düşüyor ne diyeyim… Allah beterinden korusun.

Saygılarımla

Avukat / Arabulucu Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

gizem.tan@dgtanhukuk.com

twitter@avukatgizemtan

http://dgtanhukuk.com/blog

DEVREMÜLK MEVZUATIYLA İLGİLİ BİLİNMEYENLER !

Bir ara devremülk modası vardı.  Hala var mı, bilmiyorum? Ama illa ki, ilgilenenleriniz vardır.  Zira, özellikle de devremülk devriyle ilgili tanıdığım bazı müvekkillerin canı çok yandığından; benden bu konuyla ilgilenmemi isteyenler oldu.

Özellikle Bodrum civarında biliyorum ki çok sayıda devremülk siteleri, kooperatifleri halihazırda mevcut.  Bana sorarsanız, kendi adıma değil devremülk, yazlık kültürüyle bile büyüdüğüm söylenemez.  Bir küçükken anne tarafıma ait Mersin’de ufacık yazlığı bilirim, bir de kısa süreli de olsa keyfini yaşadığımız ve daha sonra sattığımız Bodrum Adabükünde essiz koy manzaralı  yazlığı.  Ama devremülke yatırım yapar mısın, diye sorarsanız.  Buna kızan olsa da, “maalesef” cevabını veririm.

Devremülk mevzuatı yasal olarak Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirli hükümlere bağlanıyor. Buna göre Devremülk mevzuatı aşağıdaki gibi açıklanıyor:

Devre Mülk Hakkı

Madde 57 – Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir.

Madde 58 – Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.

Madde 59 – Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir.Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.

Madde 60 – Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.

Madde 61 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi aralarından veya dışardan bir gerçek veya tüzel kişiyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler de verilebilir.

Madde 62 – Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir.

Madde 63 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyemezler.

Madde 64 – Devre mülk hak sahipleri,kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar. Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

Madde 65 – Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.

boodrum

Bendenizin ayakları ve Bodrum… Tam 1 sene oldu ben gitmeyeli.  Hatta oradan bir yazı yazmıştım “Ablam Aşktan Öldü” diye… Geçen 25 Ocak’ta… Bir ufak enstantene yapmış olalım :)))

Bir de devremülk devri konusuna gelirsek … O da şu şekilde oluyor ….

Devremülk hakkı sahipleri diledikleri zaman kendi dönemlerini tesisle irtibata geçerek gerekli form ve prosedürleri yerine getirmek şartıyla kendi yerlerine kullanması istedikleri kişlere devredebiliyorlar. Yerine kullanım şeklinde olan bu devri devremülk hakkı sahibi yakınları veya akrabalarına yapabiliyor.

Peki, Devremülk nasıl kiralanır? Devremülk hakkı sahibi dilediği zaman kendi kullanım dönemini kiraya verebiliyor. Buna göre üyeler dilerse kendi kullanım dönemlerinin bir haftasını veya iki haftasını belirlenen ilgili form ve prosedürleri yerine getirmek şartıyla kiraya verebiliyor yada tesis tarafından kiraya verilmesini talep edebiliyor.

Kiralama işlemlerinde tesis yönetiminin belirleyeceği kiralama işlem bedeli alınıyor.

İşletme Yönetimi hiçbir zaman devremülk üyesinin dönemini kiraya verme garantisi vermez.Devremülk satın almak aynı zamanda bir ekonomik yatırım yöntemi oluyor. Devremülk üyesi tapusunu aldığı takdirde devremülkünü satabilir veya arzu ederse İşletme Yönetimi üye adına devremülk satış işlemi yapabilir. Bu tür işlemlerde çeşitli operasyon bedelleri talep ediliyor. İşletme Yönetimi bu tür taleplerde kesin satış garantisi vermez. Tapu almadan 2. el satış işlemi yapılmaz. Ödemesi biten devremülk üyesi gerekli evrakları tamamladıktan sonra İşletme Yönetimi tarafından yetki verilen kişilere noter yolu ile vekalet verir ve böylelikle tapu işlemi resmi süreç içerisinde tamamlanır. Satın alınan devremülkün tapu masrafının tamamı devremülk üyesine aittir.

Bu konuyla ilgili sıkıntıları olanlar benimle iletişime geçebilir, efem …

Saygılarımla

Avukat / Arabulucu Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

gizem.tan@dgtanhukuk.com

twitter@avukatgizemtan

http://dgtanhukuk.com/blog

KÖTÜ BİŞİ OLMASIN TAAM MI???

Mutluluğu, huzuru aldım kutuma koydum; zaman zaman çıkarıp okşuyor sonra da yerine koyuyorum.  Bunu yaparken de bozmadan, incitmeden, zarar vermeden yapmaya çalışıyorum.  Kötülük, huzursuzluk bulaştırmadan.  O kutunun içi hep temiz kalsın, hoyratlaşmasın istiyorum….

Güzellik bu, içten gelmeli; zorla olmaz öyle değil mi? Yok öyle değil. Huzursuzluğu kovunca oluyor, zorla güzellik geliyor.  Zorla geliyor da mühim olan onu baki kılabilmek; bunun için de her yol mübah.  Başarı için her yolun mübah olduğunu hayat da gösteriyor zaten.  Tökezlediğimiz her an dediğimiz “ah keşke zamanında …” lafı maalesef zamanı geri getirmediği gibi kaçan fırsatları da geri getirmiyor. O zaman ver Allah, “Kötü bişi olmasın emi?”

Benim ellerimin yaptığı gibi, elini açıp mutluluğu, onu, huzuru al ve kutuna koy; rafına kaldır ve çıkarıp çıkarıp öp, sev, okşa….

IMG_8226

Bana hangi kafada olduğumu soruyorsanız da ( ::))); “bilmem sanırım, içim güzel hissediyor.  Şu aralar huzur, sevgi, aşk, mutluluk bu kavramlarla aramı çok iyi tutmaya çalışıyorum.  Zaman zaman unutulsa da bu olgular; şu aralar pek gündemimde.  Siz de deneyin, iyi geliyor hayatı toz pembe görmek; biraz serinlik ve içsel doruk noktasının hissi ruhunuzu tüm kötülüklerden öteye götürüyor, iyi bakıyor….

Bu kadar özel mevzular kafi, gelelim hukuka.  Beni izleyenleriniz olduysa aşinadır; geçen hafta bir programda “zorunlu arabuluculuğu” konuştum.  Artık, devlet tamamen gönüllülük esasına dayanan arabuluculuğu bile zorunlu hala getiriyorsa; anlayın ki mahkemelerin iş yükü fena hem de çok fena…

Zorunluk arabuluculuk sistemiyle, “Konu bir daha kesinlikle mahkemeye gitmeyecek” diye bir şey yok, “zorunlu”dan kasıt, “önce arabulucuya, oradan sonuç alınmaması durumunda mahkemeye gitmek”tir. İLK ETAPTA ALACAK-VERECEK, TİCARİ, İCRA VE NAFAKA GİBİ UYUŞMAZLIKLAR için geçerli bir durumdur bu. Konunun yasalaşmasının ardından, tarafların kendi iradeleriyle tasarruf edebildikleri özel hukuk uyuşmazlıklarını içeren davalar, mahkemeye gitmeden önce arabulucu aracılığıyla çözüme kavuşturulacak. Yani ilk etapta borç, alacak, ticari, icra, nafaka gibi tarafların kendi açıp sonlandırabildiği davalar bu kapsama alınacaktır.

Saygılarımla,

Avukat / Arabulucu Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

gizem.tan@dgtanhukuk.com

twitter@avukatgizemtan

http://dgtanhukuk.com/blog