Bırakmak ve Feragat !

Sana hizmet etmeyen şeyleri bırak!

Bırak! Bırakamıyorsan da, kendine zaman tanı ve yine bırak!

Bırakmak istemesen de bırak!

Her hafta düzenli olarak gitmeye çalıştığım yoga derslerinden aklımda kalan belki de yegane söz bu !

 

 

 

Çeşitli egzersizlerle hem esnekliğimizi arttırmaya hem doğru nefes almaya (ki bunu hala becerebildiğimi sanmam) hem de postür bozukluklarımızı gidermeye çalıştığımız bu yoga seanslarının kişiliğim ve düşünce sistemim üzerindeki etkisinden ileriki süreçte de bahsedeceğim … Herkesi açmayabilir yoga ancak doğru hocayı bulduğunuzda muhteşem gelebiliyor bu seanslar insanın ruhuna ve duruşuna …

Bırakmak deyince davalardan “Feragat” yöntemi üzerine birkaç açıklamamı yazayim .

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 307’de düzenlendiği üzere davadan feragat, davacının açmış olduğu davadaki talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.Davadan feragati derdest davanın davacısı yapabilmektedir. Bu şekilde davacı, dava dilekçesinin sonuç bölümünde istemiş olduklarından tamamen veya kısmen vazgeçmektedir. Davacının feragat beyanı üzerine davada esasa girilmeden ve bir hüküm kurulmadan karar verilmektedir. Feragat, kesin hüküm gibi sonuç doğurmaktadır. Bu sebeple davacı feragat beyanından dönememektedir. Davadan feragat ise iki şekilde gerçekleşebilmektedir: Sözlü Feragat: Davacı, duruşmada davasından sözlü olarak feragat edebilir. Bu şekilde, davacının kısmen veya tamamen feragat beyanı duruşma tutanağına yazılır, imzası alınır. Ancak; keşif sırasında yapılan, keşif tutanağına yazılan ve davacıya okunarak imza ettirilen feragat de geçerli bir feragat olmaktadır. Bir diğeri ise Yazılı Feragat: Davacı, mahkemeye vereceği bir dilekçe ile de davasından feragat edebilir. Feragat dilekçesinin mahkemeye verildiğinin duruşma tutanağına ya da ara karara yazılması yeterlidir.  Feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada yapılabilmektedir. Esas itibariyle feragat her çeşit davada mümkündür. Ancak, hakimin fiili sebebiyle devlete karşı açılan tazminat davalarında feragat davayı sona erdirmeyeceği gibi, ortaklığın giderilmesi davalarında da, davalılardan biri davaya devam etmek isterse, feragat sonuç doğurmamaktadır.

Feragat şarta bağlı yapılamamaktadır. Şarta bağlı yapılırsa sulh olarak değerlendirilebilinir. Tam feragatte talep sonucundan tamamen vazgeçilirken; kısmi feragatte, sadece feragat edilen kısım için dava sona ermektedir.

Feragat beyanında bulunan davacı, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemek zorundadır. Kısmi feragatte ise yargılama giderleri feragat edilen kısma göre belirlenir. Davasından feragat eden davacı karar ve ilam harcının üçte ikisini ödeyecektir. Ayrıca feragat, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararın gereğinin yerine getirilmesinden önce gerçekleşirse, avukatlık asgari ücret tarifesindeki vekalet ücretinin yarısına, daha sonra gerçekleşirse tamamına davacı aleyhine hükmedilmektedir.

Sorularınızı bekliyorum

Saygılarımla,

Av Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com