Av. Gizem Tan, TED Ankara Kolejini bitirdikten sonra 2001 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimine başlamış ve 2005 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında ise Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, Özel Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans derecesini (LL.M) almıştır. Kendisinin “Atipik İş Sözleşmelerinden Evde Çalışma ve Tele Çalışma” konulu yüksek lisans tezi vardır. 2007 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Av.Gizem Tan, 2009 yılında The Ohio State University Moritz College of Law’dan ikinci LL.M derecesini almıştır. The Ohio State University Moritz College of Law’dan almış olduğu “Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerine İlişkin Sertifikaları” vardır.

Av. Gizem Tan, Tan Hukuk Bürosu’nu kurana kadar uluslararası hukuk bürolarında hukukun çeşitli alanlarında deneyim kazanmıştır. Amerika’da olduğu süre boyunca Columbus,Ohio Adliyesi’nde hukuki uyuşmazlıkların çözümü konusunda arabuluculuk yapmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Tan Hukuk Bürosu, Av. Gizem Tan tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Tan Hukuk Bürosu, Türk, yabancı, çok uluslu şirketlere, finansal kuruluşlara ve çok taraflı kuruluşlara hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve aynı zamanda bu şirket ve kuruluşların avukatlığını yapmaktadır. Tan Hukuk Bürosu, hukukun çeşitli alanlarında müvekkillerinin menfaatlerini en iyi şekilde korumayı hedef alarak varlığını, hukuk kuralları ve avukatlık mesleğinin kurallarına bağlı olarak Av. Gizem Tan‘ın liderliğinde sürdürmektedir.

© 2011 Tan Law