İşe İade Davaları ve Alkollü Trafik Magandaları

Sevgili okuyucularım, geçen hafta yazdığım dolandırıcılık yazısı çok ses getirmiş olmalı ki, konuyla ilgili gerek çeşitli sorularınızı içeren gerekse de bazı yorumlarınızın olduğu bir sürü email aldım.  Hepsine de teker teker  cevap verdim.  İlgileriniz için sağolun.

Bir okuyucum, işe iade davasının sonuçlarına değinmemi istemiş.  Ben de kısaca hemen değiniyorum.  Şu aralar iş davaları oldukça popüler; ve yine dediğim gibi arabuluculuk daha da yaygınlaşsa çok daha kolay halletmek işçi uyuşmazlıklarını ama nerde …  Daha biraz daha zamanı var.

İşe iade davalarının yasada öngörülen şekilde iki aylık süre içerisinde karara bağlanması ve bir aylık süre içerisinde de Yargıtay tarafından incelemesi gerekmesine karşın, kararın kesinleşerek işçinin işe iade başvurusunda bulunması çoğunlukla bir yılı aşmaktadır.Bu süreç içerisinde, işçinin başka bir işyerinde çalışması olasılığına bağlı olarak kimi zaman işverenin işçiyi işe başlatma yönünde aldığı kararlar neticesinde işçinin işe başlaması mümkün olamadığı gibi, tersine işverenin de o dönemdeki mevcut yapısı itibariyle işçiyi yeniden işe başlatması mümkün olmayabiliyor. Ayrıca bu olasılıkların dışında idari bir karar olarak da işçiyi işe başlatmak yerine parasal tutarları ödemek tercih edilebilmektedir.

İşçi tarafından, iş akdinin feshinde geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı savı ile açılan işe iade davası sonucunda, feshin geçersizliğine karar verildiği takdirde, mahkeme tarafından, geçersiz fesih tarihinden, kararın kesinleşmesine kadar “boşta” geçen süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer sosyal haklarının ödenmesi gerektiği hüküm altına aldığı gibi işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarı da belirlenir.İşe iadeye aykırılık tazminat tutarı, işçinin işyerindeki kıdemi ve feshi gerekçesi nazara alınarak, işçinin en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında belirlenmektedir. Yargıtay’ın yerleşik kararları uyarınca, işe başlatmama tazminatı miktarı, yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem süreleri dikkate alınarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4 aylık , 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5 aylık, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında belirlenmekte, fesih sebebine göre bu miktarlar da azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.İşçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçinin işe iade talebini içeren başvurusu için yasada herhangi bir şekil şartı öngörülmemekle birlikte, ispat açısından bu işlem genellikle noter kanalıyla gönderilen bir ihtarname aracılığıyla yapılmaktadır.

Bir de son günlerde konuşulan alkollü araç kullanımı ve aşırı hız yüzünden yapılan trafik kazaları için diyecek birkaç sözüm var.  “Allah trafik magandalarından hepimizi korusun.  Türk Ceza Kanununda yeniden düzenlenmesi gereken ve ıslahı şart bazı cezaların arttırılmasına ilişkin gerçeği, yaşanılanlar bir kere daha gözler önüne seriyor.

Aşırı hız, yanlış sollama ve alkollü araç kullanımı sonucu yapılan kazalarda  her hafta bir sürü insan ölüyor. Yazık değil mi? Hem yok yere ölenlere hem de arkalarında bıraktıkları ailelerine?  Bazı cezaların ve yaptırımların arttırılması için daha kaç insanın ölmesi gerekiyor? Allah tüm iyi insanları zamansız ölümden, kazadan, beladan ve magandalardan korusun.”

kaza

Alkollü araç kullanımı ve aşırı hız yapanların bir an evvel trafikten ilelebet men edilmeleri ve en ağır şekilde cezalandırılmaları dileklerimle.

Saygılarımla

Avukat / Arabulucu Gizem Tan

www.dgtanhukuk.com

gizem.tan@dgtanhukuk.com

twitter@avukatgizemtan

http://dgtanhukuk.com/blog

Sosyal Medyada Paylaş